Chung Yuan Christian University

Department of Commercial Design

【恭喜】中原商設所作品「小烏龜光療衣Bili Shell」榮獲 第六屆新一代設計產學合作專案-金獎

2020/05/21/優秀獲獎

中原商設所 王暄文團隊

作品「小烏龜光療衣Bili Shell」榮獲 第六屆 新一代設計產學合作專案-金獎

指導老師 : 郭介誠